Fajne ciuszki online dating

Posted by / 24-Oct-2016 14:58

Fajne ciuszki online dating

Jeżeli Klient otrzymać chce fakturę może wybrać tą opcję w koszyku. Wysyłka jest realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej pod wskazany w formularzu zamówieniowym adres.Towar może również zostać odebrany przez Klienta osobiście w siedzibie firmy. Klient mający status konsumenta ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy sprzedaży zawartej ze Sklepem, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru przez Klienta.Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem i zwrot towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.Sklep niezwłocznie zwróci Klientowi odstępującemu od umowy pełną kwotę zapłaconą przez Klienta podczas zakupu towaru, łącznie z kosztami przesyłki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru.Po wciśnięciu klawisza "Do kasy" Klient przechodzi do etapu potwierdzenia zamówienia, na tym etapie możliwa jest korekta wszystkich wcześniej wybranych opcji i przedmiotów zamówienia za pomocą przycisków „zmień”.Po ostatecznej weryfikacji przedmiotu zamówienia, formy płatności, przesyłki, danych adresowych, Klient używając przycisku „Zakończ i zapłać” składa zamówienie i rozpoczyna się procedura realizacji zamówienia.Właściciel Sklepu - PHU Marta Meller, Tłuchówek 6A, 87-605 Tłuchowo, dba o ochronę prywatności Użytkowników, a zbierane informacje za pomocą plików Cookies, służą jedynie do pomocy w administrowaniu Sklepu.

Korzystając ze stron Sklepu, Użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics w opisanych w tym punkcie celu.

Klienci mają prawo wglądu, poprawiania swoich danych osobowych a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych.

Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w sklepie są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówień z zachowaniem przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia r.

Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, wybiera produkty za pomocą opcji „do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób dostawy(odbioru) i płatności za zamówienie.

W Koszyku Klient może również dokonywać wszelkich zmian, w tym korekt ilości zamawianego towaru.

fajne ciuszki online dating-84fajne ciuszki online dating-9fajne ciuszki online dating-10

Reklamacja może być złożona pisemnie listem lub za pomocą poczty e-mail: [email protected] można także składać osobiście w siedzibie Sklepu.

One thought on “fajne ciuszki online dating”